CHUNG CƯ BELLEZA QUẬN 7

Điện thoại: 

093 75 39 888

NHẬN KÝ GỬI BÁN VÀ CHO THUÊ

MIDTOWN PHÚ MỸ HƯNG

Địa chỉ: 

Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7. TPHCM